گفتمان اعتدال باروحانی آمده و با روحانی می‌رود / در نهاد ریاست جمهوری برخی تلاش می‌کنند به آقای جهانگیری میدان ندهند / اگر ما درگذشته اجازه می‌دادیم بانوان در استادیوم‌ها حضور پیدا کنند امروز در اماکن عمومی کشف حجاب نمی‌کردند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,گفتمان اعتدال باروحانی آمده و با روحانی می‌رود / در نهاد ریاست جمهوری برخی تلاش می‌کنند به آقای جهانگیری میدان ندهند / اگر ما درگذشته اجازه می‌دادیم بانوان در استادیوم‌ها حضور پیدا کنند امروز در اماکن عمومی کشف حجاب نمی‌کردند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,گفتمان اعتدال باروحانی آمده و با روحانی می‌رود / در نهاد ریاست جمهوری برخی تلاش می‌کنند به آقای جهانگیری میدان ندهند / اگر ما درگذشته اجازه می‌دادیم بانوان در استادیوم‌ها حضور پیدا کنند امروز در اماکن عمومی کشف حجاب نمی‌کردند