برخی خبر دروغ می‌سازند و به خبری که خودشان ساخته‌اند حمله می‌کنند /یکی از آفات انقلاب ما همین خبرگیری‌ها است, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,برخی خبر دروغ می‌سازند و به خبری که خودشان ساخته‌اند حمله می‌کنند /یکی از آفات انقلاب ما همین خبرگیری‌ها است, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,برخی خبر دروغ می‌سازند و به خبری که خودشان ساخته‌اند حمله می‌کنند /یکی از آفات انقلاب ما همین خبرگیری‌ها است