ترامپ رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را به کاخ سفید دعوت کرد