رئیس جمهور: نباید در زندگی خصوصی مردم تفتیش کنیم, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,رئیس جمهور: نباید در زندگی خصوصی مردم تفتیش کنیم, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,رئیس جمهور: نباید در زندگی خصوصی مردم تفتیش کنیم