شهرداری تهران مسئول هر گونه حادثه و خسارات جانی و مالی جبران ناپذیر ناشی از عدم اجرای حکم مراجع قانونی است, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,شهرداری تهران مسئول هر گونه حادثه و خسارات جانی و مالی جبران ناپذیر ناشی از عدم اجرای حکم مراجع قانونی است, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,شهرداری تهران مسئول هر گونه حادثه و خسارات جانی و مالی جبران ناپذیر ناشی از عدم اجرای حکم مراجع قانونی است