با ما ارتباط برقرار کن

آخرین اخبار

ارائه‌شده

در

ترامپ آموخت روسای جمهوری نیز قدرت محدودی دارند

روزنامه نگار استرالیایی روز جمعه با پرداختن به حکم دادگاه تجدیدنظر آمریکا در مورد فرمان مهاجرتی ‘دونالد ترامپ’ رئیس جمهوری آمریکا، نتیجه گیری کرد که این حکم به ‘ترامپ’ آموخت حتی رئیس جمهوری نیز از قدرت محدودی برخوردار است.

 

به گزارش اصلاحات نیوز؛ روزنامه نگار استرالیایی روز جمعه با پرداختن به حکم دادگاه تجدیدنظر آمریکا در مورد فرمان مهاجرتی ‘دونالد ترامپ’ رئیس جمهوری آمریکا، نتیجه گیری کرد که این حکم به ‘ترامپ’ آموخت حتی رئیس جمهوری نیز از قدرت محدودی برخوردار است.

تارنمای ‘ناین نیوز’ استرالیا به نقل از ‘برت مک لئود’ روزنامه نگار این کشور ، نوشت’ هنگامی که ‘دونالد ترامپ’ رئیس جمهوری آمریکا دستور اجرایی خود در مورد ممنوعیت ورود مسلمانان هفت کشور را صادر کرد، حامیان این دستور تاکید کردند این فرمان های ترامپ باید عینا در نظر گرفته شوند.
‘برت مک لئود’ افزود: شکست امروز ترامپ نشان می دهد قضات سخنان رئیس جمهوری آمریکا را به طور عینی مورد قضاوت قرار داده اند، به ویژه سخنانی وی هنگام مبارزات انتخاباتی که در مورد ‘ممنوعیت مسلمانان’ بیان شده بود.
به اعتقاد این روزنامه نگار استرالیایی، قضات آمریکایی دریافتند که سخنان مطرح شده توسط ترامپ در چند مورد، می تواند در قضاوت آنها مورد استفاده قرار گیرند.
در حکم این دادگاه آمده است از آنجایی که این دستور قصد بی اعتبار کردن مسلمانان را داشته است، دولت ها این دستور اجرایی را نقض مفاد استقرار و حمایت برابر می دانند. در حمایت از این موضوع، این دولت ها اظهارات و مستندات زیادی مبنی بر خواسته رئیس جمهوری آمریکا در مورد اجرای ممنوعیت مسلمانان ارائه کرده اند.
برخی قضات حامی دولت آمریکا اعلام کردند که این دادگاه قدرت رسیدگی به این فرمان اجرایی ترامپ را ندارد. سه قاضی که نگاه عمیقی به این دستور داشته اند، آن را در تضاد با قانون اساسی می دانند.
در این حکم آمده است: مستندات و مدارکی دال بر حمایت از این دستور که برخلاف پایه های ساختاری قانون اساسی است، وجود ندارد.
به نوشته ‘ناین نیوز’، این قاضی ها همچنین اعلام کردند، همسو با منتقدان این فرمان، دولت آمریکا نیز نتوانسته است مستنداتی ارائه کند که نشان دهنده انجام حملات ترویستی توسط شهروندان کشورهایی باشد که در لیست ممنوعیت ‘دونالد ترامپ’ قرار دارند.
تصمیم این دادگاه که متشکل از سه قاضی جمهوریخواه و سه قاضی دموکرات بودند با توافق جمعی صادر شده و از اهمیت خاصی برخوردار است.
مرحله بعدی تصمیم گیری در مورد این پرونده، دادگاه عالی آمریکا است که از هشت قاضی تشکیل شده و از نظر سیاسی هم جمهوریخواه و هم دموکرات ها به صورت مساوی در این دادگاه حضور دارند. یک نتیجه چهار موافق در مقابل چهار مخالف نشان می دهد تصمیم امروز دادگاه همچنان بر قوت خود باقی است و فرمان اجرایی ترامپ به طور دائم لغو می شود.
‘برت مک لئود’ روزنامه نگار استرالیایی در پایان نوشت: ترامپ اکنون این درس را آموخت که حتی روسای جمهوری نیز قدرت محدودی دارند.
 
/ایرنا
  متلک دو روزنامه به معاون احمدی نژاد!
آگهی
آگهی