دادستان تبریز: غذاها نذری نبوده، آخرین وضعیت پرونده ی پزشک خوش خط تبریزی, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,دادستان تبریز: غذاها نذری نبوده، آخرین وضعیت پرونده ی پزشک خوش خط تبریزی, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,دادستان تبریز: غذاها نذری نبوده، آخرین وضعیت پرونده ی پزشک خوش خط تبریزی