با ما ارتباط برقرار کن

فرهنگی

ارائه‌شده

در

حامد کمیلی در سربازی! + تصاویر

بدشانسی یعنی اکران خصوصی فیلمی که در آن نقش اول هستی با دوران آموزش خدمت سربازی ات همزمان بشود!

بدشانسی یعنی اکران خصوصی فیلمی که در آن نقش اول هستی با دوران آموزش خدمت سربازی ات همزمان بشود!

۷۲-۲ ۷۱-۲-۲۵۸x300

منبع: ۲۴

آگهی