با ما ارتباط برقرار کن

جهانی

ارائه‌شده

در

سیاست هسته‌ای آمریکا عامل ناامنی جهان

سیاست هسته‌ای آمریکا جهان را ناامن کرده است.

۱۴۴۵۹۴۷۵۵۱۹۴۹_nuclear-th3

به گزارش اصلاحات نیوز، سیاست هسته‌ای کنونی آمریکا تنها باعث تولید سیاست‌های مقابله‌گرایانه از سوی قدرت‌های هسته‌ای دیگر شده است در حالی که اتخاذ سیاست استفاده نکردن از تسلیحات هسته‌ای از سوی آمریکا باعث کاهش تنش میان قدرت‌های هسته‌ای، جلوگیری از اشاعه و امن‌تر شدن جهان خواهد شد.

به نقل از پایگاه خبری هیل، در آغاز جنگ سرد بولتن دانشمندان هسته‌ای ساعت روز قیامت را بر روی دو دقیقه مانده به نیمه شب (نیمه شب به آغاز جنگ هسته‌ای و نابودی کره زمین اشاره دارد) تنظیم کرده بودند. در اواخر جنگ سرد این ساعت تا ۱۵ دقیقه به عقب کشیده شد.

هم‌اکنون این ساعت بر روی ۳ دقیقه مانده به نیمه شب تنظیم شده است، به عبارت دیگر جهان در بیش‌ترین خطر آغاز یک جنگ هسته‌ای طی چهار دهه اخیر قرار دارد.

آمریکا به عنوان تنها کشوری که تاکنون از تسلیحات هسته‌ای استفاده کرده است مسوولیت دارد تا اقدام مناسبی را در این باره انجام دهد. سیاست کنونی تسلیحات هسته‌ای واشنگتن به جای مانده از جنگ سرد است و موضع کنونی آمریکا در این باره در کاهش تنش‌های هسته‌ای، جلوگیری از اشاعه و دستیابی به صلح موفقیت‌آمیز نبوده است.

این گزارش تاکید می‌کند: سیاست هسته‌ای آمریکا باید به سیاست استفاده نکردن از تسلیحات هسته‌ای در وهله اول تغییر کند، این بدان معنا است که آمریکا در هیچ شرایط و زمانی کشوری نیست که ابتدا برای حمله از تسلیحات هسته‌ای استفاده کند. این سیاست دارای منافع قابل توجهی است:

۱ـ کاهش تنش‌های هسته‌ای: اعلام اتخاذ سیاست حمله هسته‌ای نکردن در وهله نخست باعث ایجاد جهانی امن‌تر خواهد شد.

مسکو، پکن و همه قدرت‌های هسته‌ای دیگر از قصد و نیت آمریکا به منظور استفاده از تسلیحات هسته‌ای تنها به منظور بازدارندگی و دفاعی اطمینان می‌یابند. هم‌چنین در شرایط درگیری با یک قدرت هسته‌ای دیگر احتمال وقوع یک فاجعه هسته‌ای کاهش می‌یابد.

۲- جلوگیری از اشاعه تسلیحات هسته‌ای: سیاست هسته‌ای کنونی آمریکا باعث شده است که کشورها این تسلیحات را بسیار با ارزش بدانند و برای دستیابی به آن تلاش کنند. اتخاذ حمله هسته‌ای نکردن در وهله نخست به کشورهای غیر هسته‌ای نشان می‌دهد که آمریکا تهدیدی برای آن‌ها محسوب نمی‌شود و این سیاست از این طریق باعث کاهش اشاعه تسلیحات هسته‌ای می‌شود.

۳ ـ هم‌چنین آمریکا از این طریق به مثالی برای دیگر کشورها تبدیل می‌شود. جهانی با سیاست استفاده از تسلیحات هسته‌ای در وهله نخست یک جهان بدون امنیت است.

برای مثال در صورتی که پاکستان در بالاترین حالت آماده باش هسته‌ای قرار داشته باشد چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ در این صورت هر گونه تنش با هند به معنای احتمال بالای آغاز جنگ هسته‌ای است. بنابراین اگر آمریکا در سیاست هسته‌ای خود عقب‌نشینی کند، دیگر کشورهای هسته‌ای نیز دنباله‌روی آمریکا خواهند بود.

نقدها علیه سیاست استفاده نکردن از تسلیحات هسته‌ای در وهله نخست متقاعد کننده نیست. باقی ماندن این سیاست بر روی میز باعث کاهش امنیت جهانی خواهد شد.

منتقدان این سیاست معتقدند که آمریکا در صورت اتخاذ سیاست منع استفاده در وهله نخست، پوشش هسته‌ای آمریکا را تضعیف می‌کند و باعث می‌شود که متحدان آمریکا به سوی ساخت تسلیحات هسته‌ای خود حرکت کنند و بدین صورت دور جدیدی از اشاعه تسلیحات هسته‌ای در جهان رخ خواهد داد.

این کارشناسان معتقدند که دشمنان بالقوه آمریکا با آگاهی از استفاده نکردن آمریکا از تسلیحات هسته‌ای می‌توانند جنگ‌های نظامی و سایبری را علیه آمریکا یا در مناطق دیگر جهان آغاز کنند. این در حالی است که هم اکنون نیز این دشمنان درگیر جنگ‌های نظامی و سایبری مختلف بدون دریافت هرگونه پاسخ هسته‌ای از جانب آمریکا هستند.

بحث دیگر مطرح شده در این باره آن است که در صورت اتخاد سیاست استفاده نکردن از تسلیحات هسته‌ای در وهله نخست زمینه را برای آغاز جنگ‌های نظامی گسترده فراهم می‌کند چرا که از سوی آمریکا تهدید هسته‌ای وجود نخواهد داشت.

این بحث با فرض این مساله مطرح می‌شود که آمریکا در پاسخ به چنین رخدادهایی از تسلیحات نظامی غیرهسته‌ای که خود یک نیروی بازدارنده بسیار قدرتمند است استفاده نکند. در جریان جنگ با روسیه یا چین خطر اشتباهات محاسباتی به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد. بنابراین آمریکا باید هرگونه احتمال آغاز یک جنگ هسته‌ای را از بین ببرد.

هشت کشور هسته‌ای دیگر قطعا سیاست‌های آمریکا در قبال استفاده از تسلیحات هسته‌ای خود را به دقت مطالعه کرده و در واکنش به آن سیاست هسته‌ای خود را تعیین می‌کنند.

سیاست هسته‌ای کنونی آمریکا که باعث ایجاد سیاست‌های یکسان مقابله کننده است، باعث افزایش خطر آغاز جنگ هسته‌ای می‌شود. در صورتی که اتخاذ یک سیاست استفاده نکردن از تسلیحات هسته‌ای در وهله اول از سوی آمریکا باعث کاهش تنش میان قدرت‌های هسته‌ای، جلوگیری از اشاعه تسلیحات هسته‌ای و در نهایت منجر به امن‌تر شدن جهان خواهد شد.

  گسترده‌ترین عملیات جاسوسی آمریکا علیه روسیه
آگهی
آگهی