با ما ارتباط برقرار کن

آخرین اخبار

ارائه‌شده

در

نرخ تورم ۸/۹ اعلام شد

بانک مرکزی نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۵ را نسبت به مدت مشابه پارسال ۸٫۹ درصد اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ منتشر شد.
بر این اساس، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مردادماه ۱۳۹۵ به عدد ۲۴۵٫۵ رسید که نسبت به ماه پیش ۱٫۱ درصد افزایش یافت.
این شاخص در مردادماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه پارسال ۹٫۴ درصد بالا رفت.
از بین ۱۲ گروه اصلی، این شاخص فقط در زیرگروه دخانیات به میزان ۰٫۱ درصد کاهش یافت.
بقیه زیرگروه ها شامل «خوراکی ها و آشامیدنی ها»، «پوشاک و کفش»، «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها»، «اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه»، «بهداشت و درمان»، «حمل و نقل»، «ارتباطات»، «تفریح و امور فرهنگی»، «تحصیل»، «رستوران و هتل» و «کالاها و خدمات متفرقه» است.
در گروه های اختصاصی نیز بخش کالا ۰٫۸ درصد و ۷٫۴ درصد افزایش داشت. همچنین بخش خدمات ۱٫۵ درصد و ۱۲ درصد رشد نشان داد.
به گزارش ایرنا، مرکز آمار ایران اول شهریورماه درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در ۱۲ماه منتهی به مردادماه امسال را نسبت به دوره مشابه پارسال ۸٫۷ درصد اعلام کرد که نسبت به ماه گذشته، کاهش داشته است.
براساس گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار های شهری کشور در مردادماه ۹۵ که مرکز آمار ایران منتشر کرده، درصد تغییرات شاخص کل نسبت به تیرماه(۹٫۵)، هشت دهم درصد کاهش یافته است.
افزایش شاخص کل نسبت به مردادماه پارسال (تورم نقطه به نقطه) ۷٫۴ درصد محاسبه شد که نسبت به ماه پیش از آن (۶٫۵) افزایش یافته است.
به گزارش مرکز آمار ایران شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در مردادماه امسال به رقم ۲۷۴٫۵ رسید که نسبت به ماه پیش سه درصد افزایش داشت.
شاخص گروه اصلی «خوراکی ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۲۷۲٫۵ رسید که نسبت به ماه پیش سه درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی ها» نسبت به ماه مشابه سال پیش ۸٫۸ درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم ۱۲ ماهه این گروه ۶٫۸ درصد است.
شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه پارسال ۸٫۸ درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه نسبت به دوره مشابه پارسال ۶٫۸ درصد برآورد شد که نسبت به تیرماه امسال (۶٫۹) کاهش داشته است.
شاخص گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدمات در مردادماه به رقم ۲۱۶ رسید که نسبت به ماه پیش ۰٫۸ درصد افزایش نشان می دهد.
میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه پارسال ۶٫۸ درصد و نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به مردادماه امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته این گروه ۹٫۵ درصد بود که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه امسال (۹٫۹) کاهش یافته است.
  تعیین کلیف حدود ۹۸ درصد سپرده‌گذاران "میزان"
آگهی
آگهی