با ما ارتباط برقرار کن

آخرین اخبار

ارائه‌شده

در

سهم خواهی جریانات خطرناک و معلوم الحال از انتخابات برای دستیابی به منابع ثروت و قدرت قبل از اعلام نتایج رسمی انتخابات در لرستان!

به گزارش مهر به نقل از لرستان نگار در جریان برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در لرستان ستاد های موازی و تفرقه افکنانه برای تشویش اذهان و ایجاد اختلاف و دو دستگی بین مردم توسط عده ای معلوم الحال به وجود آمده است مانند ستاد صلح، جهادی، گام دوم و… که تنها هدفشان از این کار دستیابی به منابع ثروت و قدرت در استان، سهم خواهی و ایجاد رخنه و دوگانگی فکری و عملی میباشد .

  صفحه رسمی اینستاگرام سردار سلیمانی توسط اینستاگرام بسته شد
آگهی
آگهی