با ما ارتباط برقرار کن

آخرین اخبار

ارائه‌شده

در

بدون برجام ، توافق با چین ، چیزی جز یک بیانیه بی‌ثمر نیست

به گزارش اصلاحات نیوز؛ مصطفی باقری مقدم کارشناس امور بین‌الملل با اشاره به سند همکاری 25 ساله ایران و چین نوشت:

حالا با این روشنگری های روزهای اخیر ، مسلمات زیر محقق است و خواننده را به مقایسه آنها با قضاوت های اولیه فرا می خوانم :

1️⃣ توافق با چین ، نه یک عهدنامه اتحاد علیه قطب آمریکا بود و نه کیفیت جهان ادغام شده فعلی و نه عدم تجانس تفکر سیاسی دولتین ایران و چین مقتضی چنان اتحادی است …

2️⃣ چین و روسیه در صورت تمایل جدی ایالات متحده به بازگشت به برجام و دوری ایران از برجام ، علیه ایران به آمریکا ملحق خواهند شد . تصور اینکه روسیه و چین ، با سیاست های ماورای برجامی موافق باشند خطا و غیرواقعی است .

3️⃣ توافق با چین نه تنها مغایر با برجام نیست بلکه برجام لازمه و مقدمه واجب آنست . بدون برجام ، توافق با چین ، چیزی جز یک بیانیه بی ثمر نیست

4️⃣ توافق با چین با ابتکار و تلاش و مسئولیت شخص ظریف منعقد شده و تقریبا وفاقی عمومی در مورد آن در حاکمیت هست.

5️⃣ توافق با چین ، مشابه توافق های بسیاری از این نوع در ” ابتکار یک کمربند یک جاده ” است که در منطقه خاورمیانه میان نزدیک ترین متحدین آمریکا با چین بسته شده و یا در جریان می باشد ‌.

6️⃣ به جهات فوق ، توافق با چین نه تنها در جبهه گیری یکسویه ایران با جهان نیست بلکه در زنجیره اصلاحی بازگشت ایران به روابط جهانی و از جمله با غرب است و از اینرو مطلوب علاقه مندان به اصلاح کم هزینه امور بنظر می رسد و حساسیت نسبت به آن ، کاملا تحریکی و التهاب سازی است و بستر شکل گیری این حساسیت ها هم نارضائی ها و خصوصا فشارهای اقتصادی است.

  برای مقابله با ورود غیرقانونی پناهجویان، قطارهای باریِ اتریش کنترل می شوند
آگهی
آگهی