با ما ارتباط برقرار کن

آخرین اخبار

ارائه‌شده

در

امروز نادیده گرفتن اصلاح‌طلبان، به معنای نادیده گرفتن منافع مردم است

به گزارش اصلاحات نیوز؛ حسین راغفر، اقتصاددان در گقتگو با اصلاحات نیوز با توجه به رویدادهای اخیر و حرف و حدیث های مطرح شده درمورد بازگشت آمریکا به برجام گفت: درصورتی که آمریکا قصد بازگشت به برجام را داشته باشد، قطعا این نیست که برگردند و تعهداشون را انجام بدهند بلکه ممکن است یک اقدامات مختصری انجام بدهند ولی امتیاز های بزرگتری طلب کنند که فکر نمیکنم ایران در شرایط کنونی چنین اراده ای برای پاسخگویی به نیاز های آنها داشته باشد.

وی افزود: من فکر میکنم که هدف گیری اصلی آنها امنیت ملی ما است و به نظرم از ابتدا هم گفته ام که مسئله رابطه ایران و آمریکا حداقل در شرایط کنونی بر اساس منافع آمریکا نیست که سیاست خارجی آن را در منطقه و آمریکا اعمال میکند بلکه منافع اسرائیل است که رابطه آمریکا و ایران را رقم میزند

راغفر در ادامه گفت: یکی از ایرادهای اساسی نظام تصمیم گیری های اساسی در کشور ما در طی این 4 دهه گذشته این بوده است که کسانی که در بخش عمومی نشسته اند و سیاست گذاری میکنند همیشه دنبال این بوده اند که خوش بینانه ترین رویکردها و روش ها و گزینه هارا دنبال کنند درحالی که دقیقا در سیاست گذاری های بخش عمومی مسئولین باید بدترین سناریو ها را ارزیابی کنند و جامعه را برای رویایی با سناریو ها آماده کنند. به میزانی که ما در حل مسائل داخل موفق میشویم به همان میزان هم فشار تحریم ها برکشور کاسته میشود و وقتی آنها ببینند که ما فشار تحریم ها کاسته شده است آنها ناگزیر تغییرات سیاست هستند.

 

این اقتصاددان ادامه داد: اولا اصلاح طلبان چه کسانی هستند؟یعنی اصلاح طلبی که یک فرصت تاریخی بود که بعد از دولت های پنجاه و ششم یعنی بعد از جنگ و کنترل بیش از حدی که در جامعه در این دوره در طول جنگ و بعد از جنگ پیش آمده بود منجر به یک مطالبه ی ملی شد یک عده ای این را به انحصار گروهی تبدیل کرده و آن را مصادره کردند درحالی که این یک محصول شرایط تاریخی بود. این نیست که یک حزب اسم خودش را بگذارد اصلاح طلب و بعد کسانی که خارج از آن حزب باشند غیر اصلاح طلب بنامند و وارد بازی نکنند. ما شاهد این هستیم که گروهایی مثل حزب سازندگی همواره به دنبال این بودند که خودشان را جزء اصلاح طلبان رقم بزنند.برای اینکه اینها هستند که برنده اصلی اقتصادی در کشور هستند و اینها برای حفظ تداوم و دست اندازیشان به منابع ملی و استفاده از همه این فرصت ها نیازمند این بودند که یک اعتبار بزرگتری داشته باشند و درواقع از اعتبار و آبروی آن گروهی که اصلاح طلب هستند استفاده کنند. اصلا اصلاح طلبی یک جنبش تاریخی است نه یک ظرفیت حزبی به تسخیر درآمده و عده ای دیگر هم سعی میکنند مصادره به مطلوب کنند وگرنه هیچ اعتقادی به اصلاح طلبی و اصلاحات در کشور ندارند.

راغفر گفت: جامعه در شرایط کنونی به شدت شکننده شده است و عقلای جامعه نباید بگذارند که این شکنندگی بیشتر بشود این شکنندگی وقتی کاهش پیدا میکند که مردم احساس کنند در دولت بعدی سهم دارند قطعا باید اجازه داده بشود که این بخش اصلاح طلب که سهم خیلی بزرگی در جامعه دارند و سهم آن قطعا از سهم گروه های دیگر در جامعه بیشتر است، دیده شوند. نمیشود اینها را نادیده گرفت درواقع نادیده گرفتن آنها به معنای نادیده گرفتن منافع مردم است.

  ‏اژدهای آتش‌خوار در افتتاحیه بیس‌بال کره جنوبی حاضران را مبهوت کرد!
آگهی
آگهی