با ما ارتباط برقرار کن
  اسحاق جهانگیری: امروز به دستاوردهای بزرگی در زمینه فناوری رسیده‌ایم/ توسعه علمی باید در رأس همه امور قرار گیرد