با ما ارتباط برقرار کن

آخرین اخبار

ارائه‌شده

در

چرا برجام ۹۴ موفق نشد؟

به گزارش اصلاحات نیوز؛ صادق زیبا کلام، فعال سیاسی اصلاح طلب در یادداشتی نوشت:

پاسخ تندروها آنست که “ما از ابتدا هم میگفتیم به آمریکایی‌ها نمیشوداطمینان کرد. درعمل هم دیدیم آمریکاییها برسرتعهداتشان پیرامون برجام نایستادند”. مثل سایر داستان های ما با آمریکا، روایت برجام را هم تندروها تحریف و مصادره به مطلوب کرده‌اند. تندروها از همان ابتدا که مذاکره با آمریکا شروع شد، شمشیر را از روبستند. درتمام دوران مذاکرات یادمان هست که چقدر مخالفت میکردندوداستان”دلواپسان”را براه انداختند.

بعدهم که توافق برجام صورت گرفت، از هیچ کارشکنی بمنظور ناکام ساختن آن فروگذاری نکردند و هر تیغ و تیشه‌ای که به دستشان می‌رسید بر سر راه تنش زدایی و بهبود رابطه با آمریکا و اروپا انداختند. هنوز جوهر برجام خشک نشده بود که دو فروند موشک شلیک کردند و با افتخار هم بزبان عبری بروی آنها نوشتند که”اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود”آن موشک ها بیش از آنکه علیه اسرائیل باشند، علیه برجام بودند.تندروها میخواستند به غرب پیغام دهند که اگر فکر میکنید در سیاست آمریکاستیزی و دشمنی با غرب وقفه‌ای ایجاد شده سخت در اشتباه اید. فریب برجام و لبخند روحانی یا ظریف را نخورید؛ آنها کاره‌ای نیستند. تندروها کاری کردند که صدها شرکت غربی که برای سرمایه گذاری بعد از برجام بایران آمده بودند چمدانهایشان را بستند و از ایران خارج شدند. تلاشهای تندروهای خودمان را تندرو دیگری بنام ترامپ تکمیل نمود.

درک اینکه چرا تندروها از همان ابتداءچشم دیدن برجام را نداشتند خیلی پیچیده نبود. نیازی نبود تا برجام خوانده شود تا بفهمیم چرا آنها از ابتدا نمیخواستند سر به تن آن نباشد. برجام ترک بزرگی در پارادایم آمریکا ستیزی ایجاد کرده بود. اگر ایران وآمریکا میتوانستند بر سر هسته‌ای بتوافق برسند، چرا بر سر سایر اختلافاتشان نمی‌توانستند تعامل نمایند؟

“روح برجام” برای نخستین بار بعد از انقلاب باعث تنش زدایی و شکاف در دیوار بلند بی‌اعتمادی میان ایران و آمریکا شده بود. مهم نبود که در برجام چه نوشته شده بود و تعهدات طرفین چه بود؛ مهم آن بود که برجام نشان داده بود ما و آمریکاییها میتوانستیم دور یک میز بنشینیم وگفتگونماییم. واین،عمود خیمه آمریکاستیزی که اساس و بنیان ایدئولوژی تندروها ست را بلرزه درآورده بود. بدتر آنکه این تکان بدست میانه روها اتفاق افتاده بود. برجام میبایستی به تیرغیب گرفتار میشدتا خللی درایدئولوژی آمریکا ستیزی پیدا نشود.

آگهی