با ما ارتباط برقرار کن
  رئیس جمهوری تا ۲ هفته آینده به شهرستان‌های جنوب استان تهران سفر می‌کند