با ما ارتباط برقرار کن

آخرین اخبار

ارائه‌شده

در

حجاریان: به ته مانده اصلاحات لطمه نزنید

روزنامه همشهری با سعید حجاریان؛ فعال سیاسی گفتگو کرده است:

حجاریان:

بعضی اصلاح‌طلبان به‌عنوان انتقاد از خود، به عقبه خود می‌تازند… آقای خاتمی هم بعضی را تندرو می‌داند‌.

نمی‌دانم چرا دوستان بر سر عذرخواهی رقابت می‌کنند. دوستان عذرخواه باید تاریخ بیست و چندساله اصلاحات را چند مرتبه دوره کنند تا بدانند تندروی‌ها از سوی چه کسانی سر زده است.

نمی‌شود از عنوان و سابقه اصلاح‌طلبی خرج کنید، در مناسبت‌ها و دیدارهای رسمی خود را نماینده طیف پیشرو این جریان معرفی کنید و نهایتاً، مانند اصول‌گرایان موضع بگیرید.

زمانی کسانی که دوم خردادی‌ها را رادیکال خواندند، به این نتیجه رسیدند که خاتمی خوب است و مشکل از اطرافیان‌ اوست. ..هر چه پیش‌تر آمدیم، دیدیم دایره تندروها گسترده شد!

قدیانی و آقاجری و تاج‌زاده به‌زعم برخی تندرو هستند چون انتقادات مبنایی مطرح می‌کنند و نبوی تندرو نیست چون حتی از دولت روحانی هم انتقاد نمی‌کند…نبوی به سمت حزب کارگزاران سازندگی گرایش پیدا کرده‌اند.

آگهی