با ما ارتباط برقرار کن

آخرین اخبار

ارائه‌شده

در

کیهان: موسوی خوئینی‌ها ماتریالیست و «چپ آمریکایی» تربیت می کرد / شاگردان او، با خاتمی برای اداره کشور پای یک سفره نشستند

کیهان نوشت: در دهه چهل، زمانی که خاتمی در دانشگاه اصفهان به تحصیل فلسفه جدید غرب پرداخته بود و رفته رفته نظریات سکولاریستی‌اندیشمندان فلسفه غرب، ذهن مسبوق به روشنفکری او را بیشتر تحت تأثیر قرار می‌داد؛ خوئینی‌ها در مسجد جوزستان نیاوران، با تفسیر ماتریالیستی قرآن، شاگردانی را تربیت می‌کرد …

به گزارش اصلاحات نیوز؛ کیهان نوشت: از جمله عوامل تأثیرگذار در شکل‌گیری بینش و شاکله فکری افراد، دوستان و همکاران می‌باشند. اهمیت دادن اسلام در انتخاب دوستان و دقت در مجالست و همنشینی، به خاطر این تأثیر شگرف است. تأثیر دوست و مجالست‌ها، کمتر از تأثیر خانواده نیست و چه بسا، تربیتهای خانوادگی را نیز تحت تأثیر قرارداده و به شکلی مغایر با آن، رقم بزند.

یکی از کسانی که بر سید محمد خاتمی، تأثیر داشت و در واقع نوع تفکر این دو با هم تلاقی یافت و در یک مسیر به فعالیت کنار هم پرداختند، سید محمد موسوی خوئینی‌ها بود. این دو در مراکز مختلف و به‌ویژه در مجمع روحانیون مبارز با هم بودند و خاتمی در جاهای مختلفی که مسئولیت داشت از جمله در وزارت ارشاد و ریاست جمهوری از شاگردان خوئینی‌ها بیشترین استفاده را در مدیریت‌ها انجام داد.

در دهه چهل، زمانی که خاتمی در دانشگاه اصفهان به تحصیل فلسفه جدید غرب پرداخته بود و رفته رفته نظریات سکولاریستی‌اندیشمندان فلسفه غرب، ذهن مسبوق به روشنفکری او را بیشتر تحت تأثیر قرار می‌داد؛ خوئینی‌ها در مسجد جوزستان نیاوران، با تفسیر ماتریالیستی قرآن، شاگردانی را تربیت می‌کرد که چپ ایران را شکل داده و بعد از انقلاب، چپ آمریکایی را به وجود آوردند و با خاتمی پای یک سفره برای اداره کشور نشستند!

آگهی