با ما ارتباط برقرار کن

در این ویدیو دیجیاتو به بیان ویژگی های همراه بانک ملت پرداخته و پیشنهادهایی هم برای ارتقای هرچه بیشتر این اپلیکیشن بانکی پیشرفته مطرح کرده است.