با ما ارتباط برقرار کن

رحیم‌پور ازغدی در یک سخنرانی گفته: «ما باید در درگیری‌های داخلی آمریکا میان رنگین‌پوستان، سیاه‌پوستان و… حضور فعال داشته باشیم… اگر خوب مدیریت کنیم، آمریکا از هم می‌پاشد.

باید هزاران نفر سرریزِ جمعیت جوان‌های‌ صالح‌مان را بفرستیم به آمریکا و جاهای مختلف… از آن‌جاها زن بگیرند تا آن‌جا بتوانیم کارهای اجتماعی و فرهنگی و کارهای دیگری کنیم.»

این سخن‌رانی را شبکه افق صداوسیما پخش کرده و وب‌سایت موسسه MEMRI آن را با زیرنویس انگلیسی پخش منتشر کرده.

موسسه MEMRI (میمری)، برنامه‌های شبکه‌های تلویزیونی خاورمیانه‌ای را رصد می‌کند.

  پهپاد صهیونیستی در جنوب لبنان سقوط کرد