با ما ارتباط برقرار کن

آخرین اخبار

ارائه‌شده

در

امثال اصغر فرهادی فیلم مسجدی هم بسازند، شما مخالفت میکنید چون برای شما غیر خودی اند+فیلم

مناظره ای در پخش زنده شبکه خبر که کارشناس آن کاری کرد که مجری مجبور به قطع برنامه زنده شد

کارشناس برنامه خطاب به منتقد اصولگرا که مشاور کنونی شبکه ۳ است گفت شما یک خط در وسط کشیدید، ده نمکی را سمت خود و اصغر فرهادی را مقابل خود می دانید! فرهادی فیلم مسجدی هم بسازد شما مخالفت می کنید چون در سمت شما نیست! این خط را بردارید! این خط سیاست است! شما با اصل سینما مشکل دارید! شما مشکلتان این است که خودتان را نماینده نظام می دانید!

  فرهادی دنبال احمدی نژاد!
آگهی
آگهی