با ما ارتباط برقرار کن

سوال مجری تلویزیون از دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در برنامه زنده:

بی‌تعارف تو مدرسه‌ها واسه زندگی کردن چه مهارتی به بچه‌ها یاد دادین که اینجوری فحاشی تو فضای مجازی و افسردگی و خشم و پرخاشگری و دروغ و… وحشتناک، رو به افزایش شده؟