با ما ارتباط برقرار کن

آخرین اخبار

ارائه‌شده

در

منصوری: چه پروژه ای از این ضدملی تر که دایره انتخاب مردم به حدی محدود شود که در نهایت بگویند:«انتخابات کیلویی چند؟

به گزارش اصلاحات نیوز؛ آذر منصوری

واکنش دبیر شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاح طلبان به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان و حذف فله ای اصلاح طلبان در هیأت های نظارت نوشت:

چه پروژه ای از این #ضدملی_تر که دایره انتخاب مردم به حدی محدود شود که در نهایت بگویند:«انتخابات کیلویی چند؟ مجلس کیلویی چند؟»

آگهی