با ما ارتباط برقرار کن

آخرین اخبار

ارائه‌شده

در

منصوری: چه پروژه ای از این ضدملی تر که دایره انتخاب مردم به حدی محدود شود که در نهایت بگویند:«انتخابات کیلویی چند؟

به گزارش اصلاحات نیوز؛ آذر منصوری

واکنش دبیر شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاح طلبان به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان و حذف فله ای اصلاح طلبان در هیأت های نظارت نوشت:

چه پروژه ای از این #ضدملی_تر که دایره انتخاب مردم به حدی محدود شود که در نهایت بگویند:«انتخابات کیلویی چند؟ مجلس کیلویی چند؟»

  کسی پیدا نشد بپرسد ویروس کرونا چگونه می‌تواند مأمور خدا باشد؟ یا چه نسبتی میان یک بیماری با ظهور امام زمان وجود دارد؟
آگهی
آگهی