با ما ارتباط برقرار کن

آخرین اخبار

ارائه‌شده

در

آقای کدخدایی ما فامیل رییس جمهور نیستیم

به گزارش اصلاحات نیوز؛ حجت اسماعیلی، رییس هیات اجرایی حزب توسعه ملی در واکنش به سخنان عباسعلی کدخدایی گفت:

آقای کدخدایی ما یک حزب رسمی اصلاح طلب هستیم که هیچ نسبت فامیلی با رئیس جمهور نداریم هیچ یک از اعضای حزب هم منصب قابل توجهی در دولت ندارند پس با دولت هم فامیل نیستیم.

۱۷نفر از اعضای حزب که همه افراد سالم وموجهی هستند با سلامت اقتصادی و وجاهت بالای سیاسی، اجتماعی وعلمی، همه را رد صلاحیت کرده اید. اگر مارا جناح نمیدانید لا اقل بفرمایید فامیل کی هستیم که اینقدر مورد نفرت شما است که همه را رد کرده اید.

آگهی