با ما ارتباط برقرار کن
  حرفهای بدور از تعقل حسن عباسی علیه ارتش جمهوری اسلامی ایران