با ما ارتباط برقرار کن

آخرین اخبار

ارائه‌شده

در

کدام نمایندگان فعلی مجلس رد صلاحیت شدند؟+اسامی

برخی از نمایندگان فعلی مجلس که برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس یازدهم ثبت نام کرده بودند با اعلام نظر نهایی هیات نظارت بر انتخابات، رد صلاحیت شدند.

 ناموضعیت صلاحیتگرایش سیاسی
منصور مرادیرد صلاحیتمستقل
معصومه آقاپوررد صلاحیتمستقل
محمدعلی پورمختاررد صلاحیتاصولگرا
علی مطهریرد صلاحیتاصلاح‌طلب
فاطمه ذوالقدرتایید صلاحیتاصلاح‌طلب
احمد همتیرد صلاحیتاصلاح‌طلب
ابوالفضل موسویرد صلاحیتاصلاح‌طلب
محمد بیرانوندرد صلاحیتاصلاح‌طلب
محمد فیضیرد صلاحیتاصلاح‌طلب
مسعود رضاییرد صلاحیتاصلاح‌طلب
حمیده زرآبادیرد صلاحیتاصلاح‌طلب
محمد کاظمیرد صلاحیتاصلاح‌طلب
حسین رضا زادهرد صلاحیتاصلاح‌طلب
 عبدالکریم حسین‌زادهرد صلاحیتاصلاح‌طلب
طیبه سیاوشیرد صلاحیتاصلاح‌طلب
محمد دامادیرد صلاحیتاصلاح‌طلب
رحیمی جهان آبادیرد صلاحیتاصلاح‌طلب
فاطمه سعیدیرد صلاحیتاصلاح‌طلب
محمود صادقیرد صلاحیتاصلاح‌طلب
 بهرام پارساییرد صلاحیتاصلاح‌طلب
غلامعلی جعفرزادهردصلاحیتاصلاح‌طلب
محمدرضا بادامچیرد صلاحیتاصلاح‌طلب
سید حسین نقوی حسینیرد صلاحیتاصولگرا
مسعود رضاییرد صلاحیتاصلاح‌طلب
غلامرضا کاتبرد صلاحیتاصلاح‌طلب
بهروز نعمتیرد صلاحیتمستقل
عبدالله حاتمیانرد صلاحیتاصلاح طلب
عبدالحمید خدریرد صلاحیتمستقل
مجید ناصری‌نژادرد صلاحیتمستقل
محمد ابراهیم رضاییرد صلاحیتمستقل
غلامرضا شرفیرد صلاحیتاصولگرا
غلامرضا حیدریرد صلاحیتاصلاح‌طلب
قاسم میرزایی نیکورد صلاحیتاصلاح‌طلب
فرهاد تجریرد صلاحیتاصولگرا
ولی ملکیرد صلاحیتاصولگرا
مصطفی ذوالقدررد صلاحیتاصلاح‌طلب
علی اکبریرد صلاحیتاصلاح‌طلب
رسول خضریرد صلاحیتمستقل
غلامرضا تاجگردونرد صلاحیتاصلاح‌طلب
امیر خجستهرد صلاحیتاصولگرا
آگهی