با ما ارتباط برقرار کن

آخرین اخبار

ارائه‌شده

در

رهبر انقلاب، امشب: دوستان و دشمنان بدانند در حوادث امنیتی چند روز اخیر، دشمن را عقب زدیم

اصلاحات نیوز؛ رهبر معظم انقلاب امشب در جمع تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی فرمودند: هم دوستان و هم دشمنان بدانند ما در عرصه‌ی جنگ نظامی و سیاسی و امنیتی دشمن را عقب زدیم؛ همین کارهای این چند روز کارهای امنیتی بود، مردمی که نبود. در عرصه‌های مختلف دشمن را عقب زدیم و به‌توفیق الهی در عرصه‌ی جنگ اقتصادی هم به‌طور قاطع دشمن را عقب خواهیم زد.

آگهی