با ما ارتباط برقرار کن

آخرین اخبار

ارائه‌شده

در

عرب سرخی: اصلاح‌طلبان نباید از لیست انتخاباتی حداقلی و حداکثری صحبت کنند

به گزارش اصلاحات نیوز؛ فیض الله عرب سرخی در گفتگویی با روزنامه اعتماد، به نکاتی مانند نوسازی گفتمانی اصلاح طلبان اشاره کرده است که در ادامه بخشی از آن را می خوانید؛

*{درباره نوسازی گفتمانی اصلاح طلبان }: هر نیروی سیاسی اگر خواهان حضور موثر در عرصه سیاسی باشد باید متناسب با تغییر شرایط اجتماعی و سیاسی به بازسازی و نوسازی گفتمان خویش بپردازد. این بازتولید باید با ۲ ملاحظه صورت پذیرد؛ اول آنکه در امتداد اهداف راهبردی خود باشد و در هر شرایطی مسیر را به ‌سوی اهداف راهبردی هموار کند ثانیا براساس تحلیلی صحیح از شرایط تحول ‌یافته سیاسی و اجتماعی انجام شود و بیشترین قرابت را با اصلی‌ترین مسائل و معضلات جامعه داشته باشد.

*{ در پاسخ به نیازمندی اصلاح طلبان به ائتلاف در انتخابات مجلس یازدهم}: فکر می‌کنم اصلاح‌طلبان پیش از اینکه به ائتلاف با این یا آن گروه بیندیشند باید راهبرد و اهداف انتخاباتی خود را مشخص کنند. چگونه می‌توان بدون تعیین راهبرد انتخاباتی برای پیروزی در انتخابات دست به ائتلاف زد. اصلاح‌طلبان برای تعیین چنین راهبردی باید تحلیلی درست از موقعیت اجتماعی و سیاسی خود و نیز پروژه‌هایی که کانون‌های قدرت تعقیب می‌کنند، داشته باشـند.

*{ درباره راهبرد نهایی اصلاح طلبان برای دستیابی به نتیجه بهتر و تهیه لیست انتخاباتی}: با توجه به آنچه در پاسخ به پرسش قبل عرض کردم به نظرم اصلاح‌طلبان باید با فهرستی از کاندیداهای اختصاصی و قابل‌ دفاع خود در انتخابات مجلس آینده شرکت کنند. کاندیداهایی که در صورت پیروزی در مجلس به مطالبات اصلاح‌طلبانه ملتزم و متعهد باشند و حامیان‌شان بتوانند از عملکرد آنها دفاع کامل کنند و آنها نیز پاسخگوی عملکرد خود باشند؛ بنابراین به نظرم در شرایط فعلی نباید از لیست انتخاباتی حداقلی و حداکثری صحبت کرد.

آگهی