با ما ارتباط برقرار کن

آخرین اخبار

ارائه‌شده

در

پایان تلخ

به گزارش اصلاحات نیوز؛ دکتر محمد طبیبیان نوشت:

بالاخره رابرت موگابه در سن ٩۵ سالگى و حدود ٣٧ سال حکومت بر زیمبابووه مرد.

شوخى طعنه آمیز مردم زیمبابووه؛ قبل از استفاده از شمع براى روشنایى از چه استفاده مى شد؟ جواب؛ از برق! این شوخى طعنه میزان تنزل روزگار مردم زیمبابوه طى دوران سى و هفت ساله تسلط استبدادى او بر زیمبابوه را نشان مى دهد. قبل از پیروزى او به عنوان یک رهبر چریکى ، این کشور مستعمره انگلیس بود و تبعیض نژادى بر قرار اما این رهبر محلى چنان دمارى از روزگار مردم بدر آورد که حسرت زمان تبعیض نژادى را کشیدند اکثر جوانان براى کار به کشور هاى همسایه رفتند ابر تورم رقم هاى پول را به میلیارد دلار زیمبابووه رساند و مرگ و میر بالا میانگین طول عمر را به سى و شش سال کاهش داد. او نه به دلیل تباهى اقتصاد و جامعه و سیاست بلکه به دلیل پیرى که اکثرا سبب مى شد در جلسات به خواب برود و از دست دادن زمام امور، توسط ارتش خودش بر کنار شد. گرچه تحت رهبرى او زیمبابووه به یکى از فقیر ترین و فاسد ترین کشور ها تبدیل شد اما ژنرالهاى او از ثروتهاى کلانى بر خورد دار بودند به برکت فسادى که سر منشا آن هبرى رابرت مو گابه بود. پس از بر کنارى هم مثل یک شاه بر خرابه هاى زیمبابوه زندگی کرد، میراث او براى مردم کشورش فقر و یک حکومت نظامى فاسد. مورداو یک مصداق بارز از کاتالوگ قطور نظام هاى استبدادى است.

ادامه ی خواندن
برای ارسال دیدگاه کلیک کنید

نظر خود را به اشتراک بگزارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آگهی