با ما ارتباط برقرار کن
  توضیحات همایون شجریان در مورد پدرش