با ما ارتباط برقرار کن

آخرین اخبار

ارائه‌شده

در

تغییرات ثروت کشورها طی صد سال گذشته / تولید ناخالص داخلی ایران 7 برابر سال 1913

نسبت تولید_ناخالص_داخلی سرانه حقیقی کشورها در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال ۱۹۱۳:

⏺‌ تایوان: بیش از ۴۰ برابر

◀️کره جنوبی: بیش از ۳۰ برابر

◀️ ترکیه: حدود ۱۰ برابر

⏺ ایران: حدود ۷ برابر

◀️ آلمان و فرانسه: حدود ۷ برابر

⏺ آرژانتین: حدود ۲ برابر

آگهی