تاج‌زاده افزود: نه اینکه در انتخابات دیگر نظارت استصوابی نباشد اما در هر انتخاباتی که نظارت استصوابی وجود ندارد، باید مردم شرکت کنند و این نوع انتخابات گام مثبتی به نفع دموکراسی و به نفع مشارکت اجتماعی است، چراکه مردم از سطوح پایین، تمرین می‌کنند و این انتخابات گامی است برای اینکه در مراحل بعدی، در سطوح بالاتری بتوانند شرکت کنند تا اینکه بتوانند امور را به صورت جمعی اداره کنند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: بنابراین انتخابات شورایاری‌ها، انتخابات خوبی است و مستقل از نتیجه آن، باید این اقدام را تشویق کرد و مردم هرچه در این زمینه‌ها، مشارکت و تمرین بیشتری انجام دهند، انباشت تجربیات بیشتری خواهند داشت و دموکراسی قوی‌تری نیز خواهیم داشت.