توکیو: دیدار آبه و رهبر معظم ایران در فضایی گرم برگزار شد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,توکیو: دیدار آبه و رهبر معظم ایران در فضایی گرم برگزار شد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,توکیو: دیدار آبه و رهبر معظم ایران در فضایی گرم برگزار شد