معاون ‌توانیر‌: قبض‌های کاغذی برق از مهر ماه دیگر توزیع نمی‌شود / مردم ‌با سرشماره ۳۵۱۵۰ تماس بگیرند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,معاون ‌توانیر‌: قبض‌های کاغذی برق از مهر ماه دیگر توزیع نمی‌شود / مردم ‌با سرشماره ۳۵۱۵۰ تماس بگیرند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,معاون ‌توانیر‌: قبض‌های کاغذی برق از مهر ماه دیگر توزیع نمی‌شود / مردم ‌با سرشماره ۳۵۱۵۰ تماس بگیرند