گواردیولا پیشنهاد نجومی آنیلی را رد کرد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,گواردیولا پیشنهاد نجومی آنیلی را رد کرد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,گواردیولا پیشنهاد نجومی آنیلی را رد کرد