ژاپن: همزمان با سفر آبه به تهران، ترامپ لحن خود را در برابر ایران نرمتر کرد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,ژاپن: همزمان با سفر آبه به تهران، ترامپ لحن خود را در برابر ایران نرمتر کرد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,ژاپن: همزمان با سفر آبه به تهران، ترامپ لحن خود را در برابر ایران نرمتر کرد