روحانی: اگر جنگی علیه ما بخواهد شروع شود پاسخ بسیار قاطعی خواهیم داد / شینزو آبه: راه طولانی را پیموده ایم. اما اعتقاد راسخ دارم که راه مقابل راه باز و همراه با افق بازی خواهد بود, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,روحانی: اگر جنگی علیه ما بخواهد شروع شود پاسخ بسیار قاطعی خواهیم داد / شینزو آبه: راه طولانی را پیموده ایم. اما اعتقاد راسخ دارم که راه مقابل راه باز و همراه با افق بازی خواهد بود, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,روحانی: اگر جنگی علیه ما بخواهد شروع شود پاسخ بسیار قاطعی خواهیم داد / شینزو آبه: راه طولانی را پیموده ایم. اما اعتقاد راسخ دارم که راه مقابل راه باز و همراه با افق بازی خواهد بود