روحانی: ظرفیت فشار تحریم های آمریکا به پایان رسید, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,روحانی: ظرفیت فشار تحریم های آمریکا به پایان رسید, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,روحانی: ظرفیت فشار تحریم های آمریکا به پایان رسید