هینن: ملت ایران خوب و قابل احترام هستند/ باید به کوبیاک مشاوره می دادم, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,هینن: ملت ایران خوب و قابل احترام هستند/ باید به کوبیاک مشاوره می دادم, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,هینن: ملت ایران خوب و قابل احترام هستند/ باید به کوبیاک مشاوره می دادم