رویترز: نزار زاکا ایران را ترک کرد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,رویترز: نزار زاکا ایران را ترک کرد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,رویترز: نزار زاکا ایران را ترک کرد