صفایی فراهانی: تهاجم خارجی با مسائل داخلی فرق دارد و در مقابل تهاجم خارجی هیچ‌کس وطنش را نخواهد فروخت/ دیپلماسی به معنای تسلیم شدن نیست, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,صفایی فراهانی: تهاجم خارجی با مسائل داخلی فرق دارد و در مقابل تهاجم خارجی هیچ‌کس وطنش را نخواهد فروخت/ دیپلماسی به معنای تسلیم شدن نیست, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,صفایی فراهانی: تهاجم خارجی با مسائل داخلی فرق دارد و در مقابل تهاجم خارجی هیچ‌کس وطنش را نخواهد فروخت/ دیپلماسی به معنای تسلیم شدن نیست