سادگی است که درخواست ترامپ برای گفت‌وگو با ایران را عقب‌نشینی او تلقی کنیم, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,سادگی است که درخواست ترامپ برای گفت‌وگو با ایران را عقب‌نشینی او تلقی کنیم, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,سادگی است که درخواست ترامپ برای گفت‌وگو با ایران را عقب‌نشینی او تلقی کنیم