خطر افول کارآمدی و اخلاق در مدیران کشور از خطر جنگ بیشتر است, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,خطر افول کارآمدی و اخلاق در مدیران کشور از خطر جنگ بیشتر است, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,خطر افول کارآمدی و اخلاق در مدیران کشور از خطر جنگ بیشتر است