دو نکته درباره ماجرای دکتر نجفی, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,دو نکته درباره ماجرای دکتر نجفی, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,دو نکته درباره ماجرای دکتر نجفی