اصغرزاده: مردم از سیاست خسته‌اند و دیگر به خواسته خاتمی هم در انتخابات شرکت نمی‌کنند/ خاتمی اما هنوز سخنگوی جریان اصلاحات است, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,اصغرزاده: مردم از سیاست خسته‌اند و دیگر به خواسته خاتمی هم در انتخابات شرکت نمی‌کنند/ خاتمی اما هنوز سخنگوی جریان اصلاحات است, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,اصغرزاده: مردم از سیاست خسته‌اند و دیگر به خواسته خاتمی هم در انتخابات شرکت نمی‌کنند/ خاتمی اما هنوز سخنگوی جریان اصلاحات است