پسر ۱۳ ساله میترا استاد: نجفی دست بزن داشت و مدام مادرم را کتک می‌زد/ او مجوز اسلحه داشت و همیشه اسلحه را در خانه نگه می‌داشت, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,پسر ۱۳ ساله میترا استاد: نجفی دست بزن داشت و مدام مادرم را کتک می‌زد/ او مجوز اسلحه داشت و همیشه اسلحه را در خانه نگه می‌داشت, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,پسر ۱۳ ساله میترا استاد: نجفی دست بزن داشت و مدام مادرم را کتک می‌زد/ او مجوز اسلحه داشت و همیشه اسلحه را در خانه نگه می‌داشت