سردار جلالی: آتش زدن دلار در خیابان، حمله به نقطه ضعف دشمن است, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,سردار جلالی: آتش زدن دلار در خیابان، حمله به نقطه ضعف دشمن است, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,سردار جلالی: آتش زدن دلار در خیابان، حمله به نقطه ضعف دشمن است