سید محمد غرضی: با ستاد پشتیبانی جنگ توانستیم احتیاجات عمومی را تامین کنیم, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,سید محمد غرضی: با ستاد پشتیبانی جنگ توانستیم احتیاجات عمومی را تامین کنیم, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,سید محمد غرضی: با ستاد پشتیبانی جنگ توانستیم احتیاجات عمومی را تامین کنیم