کویت: ایران و آمریکا حرکت به سمت آرامش و صلح را آغاز کرده اند / تنش موجود به جنگ منتهی نخواهد شد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,کویت: ایران و آمریکا حرکت به سمت آرامش و صلح را آغاز کرده اند / تنش موجود به جنگ منتهی نخواهد شد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,کویت: ایران و آمریکا حرکت به سمت آرامش و صلح را آغاز کرده اند / تنش موجود به جنگ منتهی نخواهد شد