مطهری، پزشکیان، مصری و فرهنگی کاندیدای نایب رئیسی مجلس شدند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,مطهری، پزشکیان، مصری و فرهنگی کاندیدای نایب رئیسی مجلس شدند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,مطهری، پزشکیان، مصری و فرهنگی کاندیدای نایب رئیسی مجلس شدند